KOŁO NR 83 PODCZERWONE         

 
 
 
STRONA STARTOWA
HISTORIA  KOŁA PODCZERWONE

ZARZĄD

AKTUALNOŚCI
GALERIA
KONTAKT
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
GÓRALSKI HUMOR
KALENDARZ IMPREZ
KSIęGA GOŚCI
 
KĄCIK REKLAMOWY

 

  

 

 

 

 

 

 

 STRONA STARTOWA

 

Wesołych świąt oraz pomyślności w nowym Roku

życzy wam zarząd koła nr 83 podczerwone zppa

JEDNOCZEśNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA TRADYCYJNY "OPłaTEK" NASZEGO koła, KTóRY ODBęDZIE SIę W DNIU 18 STYCZNIA 2014 ROKU O GODZINIE 18:30 W SALI "MAYFIELD" POD ADRESEM 6072 S. ARCHER AVENUE W CHICAGO, IL. WIECEJ


 

ZAPRASZAMY DO GALERII NA FOTOREPORTAż Z UROCZYSTOśCI  OdpustOWYCH  Matki Boskiej Bolesnej patronki koła PODCZERWONE, KTóRE MIAłY MIEJSCE w niedziele 15-GO września 2013 rOKU w kościele św. Józefa W Summit, IL.

                                                 


3 światowy zjazd podczerwienian - chicago 17 - 19 maja 2013

W DNIACH 17-19 MAJA 2013 ODBYł SIę TRADYCYJNY, TRZECI JUż Z KOLEJI ZJAZD PODCZERWIENIAN ORAZ SYMPATYKóW TEJ PIęKNEJ PODHALAńSKIEJ WIOSKI CIąGNąCEJ SIE MALOWNICZO WZDłUż KORYTA RZEKI CZARNY DUNAJEC. PO TORONTO W KANADZIE  I PASSAIG, NEW JERSEY, TYM RAZEM PRZYSZłA KOLEJ NA CHICAGO, KTóRE PRZEZ 3 DNI GOśCIłO PRZYBYłYCH NA ZJAZD Z WIELU ZAKąTKóW AMERYKI PółNOCNEJ (TORONTO, NEW JERSEY, PENSYLWANIA, FLORYDA, INDIANA).

W PIąTEK NASTąPIłO UROCZYSTE POWITANIE GOśćI W SALI PARAFIALNEJ KOśCIOłA śW. JóZEFA W SUMMIT, IL, A W SOBOTE W DOMU PODHALAN PRZY ARCHER AVENUE ODBYł SIę UROCZYSTY BANKIET NA KTóRYM OBECNY BYł OPRóCZ ZGROMADZONYCH LICZNIE GOśćI TAKżE  ZARZąD GłóWNY ZWIąZKU PODHALA PółNOCNEJ AMERYKI NA CZELE Z PREZESEM ANDRZEJEM gęDłEK, ORAZ WIELU PRZEDSTAWICIELI MEDIóW RADIOWYCH I PRASOWYCH Z CHICAGO I ZE WSCHODNIEGO WYBRZEżA. BYłO JAK ZWYKLE DONIOśLE I UROCZYśCIE, WIELE PRZEMóWIEń, także MUZYKI I TAńCóW GóRALSKICH, A PERSONEL DOMU PODHALAN BARDZO DOBRZE ZADBAł ABY IMPREZA UDAłA SIę OD STRONY KULINARNO-TRUNKOWEJ. DO TAńCA PRZYGRYWAłY NIEZAWODNE "BANDZIORY" A WSZYSTKO ZOSTAłO UCHWYCONE I NAGRANE PROFESJONALNYM OKIEM KAMERY PANA WłADYSłAWA MROWCA I JEGO "WM VIDEO".

KOLEJNYM A ZARAZEM OSTATNIM PUNKTEM TEGO ZJAZDU BYł NIEDZIELNY PIKNIK W KLASZTORZE OJCóW KARMELITóW W MUNSTER, INDIANA. POGODA DOPISAłA a licznie zgromadzeni uczestnicy zjazdu PO odprawieniu UROCZYSTEJ MSZY śWIęTEJ, w luźnej atmosferze biesiadowali, rozmawiali, śpiewali i "zbacowali downe casy", A PO WSZYSTKIM, JAK ZWYKLE BYłO TRADYCYJNE, DłUGIE I EMOCJONALNE POżEGNANIE I SłOWA "DO ZOBACZENIA NA NASTęPNYM ZJEźDZIE".

ZAPRASZAMY DO GALERII NA FOTOREPORTAż  ORAZ FILMY VIDEO Z TEJ WSPANIAłEJ IMPREZY. ZAPRASZAMY TAKżE DO ODWIEDZANIA ORAZ "ZALAJKOWANIA" STRONY KOłA NR 83 PODCZERWONE NA PORTALU SPOłECZNOśCIOWYM FACEBOOK, I PODZIELENIA SIE Z INNYMI UżYTKOWNIKAMI SWOIMI INFORMACJAMI I MATERIAłAMI Z BIERZąCYCH WYDARZEń DOTYCZąCYCH NASZEGO KOłA.


OPłATEK 2013

WZOREM LAT UBIEGłYCH NA POCZąTKU ROKU w Sali „Mayfield” pod adresem 6072 South Archer w Chicago ODBYł SIę TRADYCYJNY OPłATEK KOłA NR 83 PODCZERWONE NA KTóRYM MIELI OKAZJę SPOTKAć SIę CZłONKOWIE I SYMPATYCY KOłA, ORAZ ZAPROSZENI GOśCIE. JAK ZWYKLE BYłA DOBRA ZABAWA, DUżO JEDZENIA I TROCHE "łOSPUSCANYJ" NA PRZEPITKE. ATRAKCJą IMPREZY BYłO PRZEDSTAWIENIE DZIECI Z ZESPOłU MAłYCH PODCZERWIENIAN POD OPIEKą PREZESKI KASI CHLEBEK. DZIECI POKAZAłY żE CHOCIAż URODZONE W USA TO DOBRZE CZUJą I KULTYWUJą NASZE POLSKIE I GóRALSKIE TRADYCJE. OPłATEK BYł TAKżE OKAZJą DO śWIęTOWANIA OKRąGłEJ 50-TEJ ROCZNICY śLUBU PANSTWA HAJNOS, KTóRYM Z TEJ OKAZJI żYCZYMY DUżO ZDROWIA I KOLEJNYCH OKRąGłYCH ROCZNIC. ZAPRASZAMY DO GALERII NA OBSZERNY FOTOREPORTAż ORAZ PONAD GODZINNY FILM, JEDNOCZEśNIE DZIęKUJąC WłADKOWI MROWCA ZA PROFESJONALNą OBSłGE VIDEO, ORAZ MARYSI FUDALA KTóRA PRZEMIERZAłA SALE WZDłUż I W POPRZEK AżEBY UCHWYCIć NAJWAżNIEJSZE MOMENTY TEJ WSPANIAłEJ IMPREZY.


ZABAWA ANDRZEJKOWA 2012


PIELGRZYMKA PODCZERWIENIAN DO RZYMU

Sześćdziesięcio osobowa grupa  podczerwienian z Chicago, Toronto, Rzymu, New Jersey , Podczerwonego i Włoch spotkała się w Rzymie aby wspólinie się modlić, zwiedzać i powspominać. Inicjatorem tego spotkania był Prof.Dr.habil. ksiądz Jan Mikrut, który pochodzi z Podczerwonego a obecnie jest profesorem na najstarszym uniwersytecie papieskim, Uniwerytecie Gregoriańskim w Rzymie.

Pomysłów jak zorganizować to spotkanie było wiele, lecz idea zjazdów podczerwienian którą zapoczątkował prezes Koła nr 83 Podczerwone okazała się najlepsza. Na to spotkanie przyjeżdżają wszyscy którzy mają chęć , czas i pieniądze. Ponieważ grupa podróżowała autokarem ilość uczestników musiała być ograniczona.  W spotkaniu uczestniczyli wice prezeska ZPPA Małgorzata Stopka z członkami Koła nr 6 New Jersey, prezes Bolesław Tyrała z członkami koła Ciche Dolne, sekretarz generalna ZP w Kanadzie Helena Babiarz z rodziną oraz wspaniała grupa dziewczyn z Podczerwonego na czele z kościelnym tej parafii Janem Łyszczarczykiem. Na miejscu do grupu dołączyły podczerwienianki, które na stałe mieszkają w Rzymie. WIECEJ

ZAPRASZAMY DO GALERII NA FOTOREPORTAZ Z WYCIECZKI.

 


Arcybiskup Zygmunt Zimowski oraz ksiądz Prof. Dr.hab. Jan Mikrut z wizytą w chicago

W MINIONą NIEDZIELę 12 sierpnia KOłO PODCZERWONE ZORGANIZOWAłO SPOTKANIE Z DOSTOJNYMI gośćmi Z WATYKANU CZASOWO PRZEBYWAJąCYMI W CHICAGO. KORZYSTAJąC PO RAZ KOLEJNY Z gośCINNYCH PROGóW PARAFII śW. JóZEFA I JEJ PROBOSZCZA KS. ROBERTA STUGLIK ODBYłA SIę UROCZYSTA MSZA śWIęTA KONCELEBROWANA PRZEZ ArcybiskupA ZygmuntA ZimowskiEGO, ORAZ POCHODZąCEGO Z PODCZERWONEGO A OBECNIE PRACUJąCEGO NA UNIWERSYTECIE GREGORIANSKIM W WATYKANIE ksiedzA Prof. Dr.hab. JanA MikrutA, A TAKżE KSIęDZA PROBOSZCZA ROBERTA I KILKU INNYCH ZAPROSZONYCH KSżY. PO MSZY śWIęTEJ WSZYSCY SPOTKALI SIę NA OBIEDZIE W SALI PARAFIALNEJ GDZIE MOżNA BYłO OSOBIśCIE Z gośćmi POROZMAWIAć I ZROBIć SOBIE PAMIąTKOWE ZDJęCIE. ZAPRASZAMY DO GALERII NA FOTOREPORTAż Z TEJ IMPREZY.


                                                         ZAPROSZENIE

Zarząd Koła nr 83 Podczerwone zaprasza członków, sympatyków  oraz całą Polonie na uroczystą msze świętą koncelebrowaną przez Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego oraz Prof.Dr.Dr.habil. księdza Jana Mikruta w dniu 12 sierpnia br, o godzinie 12:30PM w kościele św. Józefa  pod adresem 7240 W. 57 Str. Summit IL. Po mszy zapraszamy wszystkich do sali parafialnej na spotkanie z naszymi gośćmi oraz ciepły posiłek. Wystąpi zespół regionalny “Pocyrwiyniany”.  Stroje regionalne mile widziane. WIECEJ

3 (4).JPG


PIKNIK 2012 W OBIEKTYWIE

PODCZAS PIKNIKU TEMPERATURA DOCHODZIŁA DO 100 STOPNI FAHRENHEITA, DLATEGO BEZ NAPOJI CHŁODZĄCYCH NIE MOGŁO SIę OBEJŚĆ. ZAPRASZAMY DO GALERII NA FOTOREPORTAż ORAZ VIDEO Z TEJ KOLEJNEJ UDANEJ IMPREZY KOŁA PODCZERWONE.


Pocyrwiyniany na Ukrainie

Kilka tygodni temu przedstawiciele Ogniwa Podczerwone-Koniówka na czele z prezesem Tadeuszem Skorupą uczestniczyli w obchodach Konstytucji 3 Maja na Ukrainie.  Inicjatorem i głównym gospodarzem był ksiądz Andrzej Ścisłowicz, proboszcz Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zdołbunowie, który pochodzi z Podczerwonego.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny z okazji zbliżającej się 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele władz miasta Zdołbunowa, Konsul Generalny RP w Łucku wraz z Małżonką i konsulowie, delegacje stowarzyszeń polonijnych, członkowie grup muzyczno-tanecznych z Polski i Ukrainy oraz parafianie.

Po mszy świętej odbył się koncert w miejscowym Domu Kultury. Na scenie pojawili się goście z Polski: z Trójczyc i Podczerwonego, którzy zaprezentowali zebranym polskie tańce i piosenki. W tym dniu Gospodarze Parafii w Zdołbunowie zadbali nie tylko o strawę duchową, ale i czysto ludzką. Po koncercie odbył się piknik na świeżym powietrzu. Pogoda sprzyjała organizacji tej pięknej imprezy. Przy dźwiękach muzyki i śpiewie, zrobiło się swojsko, wszędzie słychać było język polski. 

Następnego dnia cała grupa odwiedziła Cmentarze Łyczałkowski i Orlont we Lwowie.

Gratulujemy kś. Andrzejowi wspaniałego pomysłu i zaangażowania a wszystkim uczestnikom chęci. Mamy nadzieje, że tych chęci im nie zabraknie i w przyszłym roku cała grupa pojawi się na 3 Zjeździe Pocyrwiynianów w Chicago.

W FOTOGALERII MOżNA OBEJRZEĆ ZDJęCIA Z TEJ UROCZYSTOŚCI, ZAPRASZAMY.